STIPENDUTSTILLING

STIPENDUTSTILLING –  KOLLEKTIVUTSTILLING MED MOTTAKERE AV MØRE OG ROMSDALS KUNSTNERSTIPEND

Marit Øydegard skal delta på Kunstmuseet Kube sin stipendutstilling med verket “Path”. Skulpturene i installasjonen, som oppstår gjennom improvisasjon på samme måte som musikk blir til i en ”jam-session”, representerer essensen av naturen. Inspirasjon til verket er hentet fra linjer og bevegelser som er karakteristiske for alle naturlige former som blir til gjennom påvirkningav naturens elementer, eller utvikling gjennom millioner av år.

Utstillingen er åpen fra 17.03. til 27.05.2012

Mer informasjon om utstilling, tid og sted finnes på Kube sine nettsider:

http://www.kunstmuseetkube.no/