About

Kunsthåndverker, kunstkritiker og lektor med to mastergrader innen kunstfeltet og snart ti års erfaring med undervisning i kunst- og håndverksfag på de fleste nivåer.

Kunst

Jeg startet kunstutdannelsen min med BA I keramikk fra Kunsthøgskolen i Oslo og tok deretter Mastergrad i Contemporary Crafts, i materialene metall, glass og keramikk, fra University for the Creative Arts i England. Jeg har vært selvstendig næringsdrivende kunstner med keramikk som spesiale siden 2008, og hatt flere utstillinger i inn og utland. Arbeidene mine har i all hovedsak vært abstrakte skulpturer og installasjoner laget med inspirasjon fra hvordan naturen skaper sine former. Rytmer og bevegelser i skulpturene har derfor nær tilknyttning til de formene vi ser i naturen. Den siste tiden har jeg i økede grad hatt fokus på design og nytteobjekter.

Kunstkritikk

Med masteroppgave om kunsthåndverkskritikk; Kritikken som konvergens, kritikk i kunsthåndverkets grenseland tok jeg mastergrad i Kunstkritikk og Kulturformidling ved NTNU. Jeg har også skrevet flere artikler om kunsthåndverk for det engelskspråklige nettmagasinet Norwegian Crafts.

Pedagogikk

Jeg har praktiskpedagogisk utdannelse (PPU) og snart 10 års erfaring med undervisning og formidling i kunst, design og håndverk fra barne- og ungdomsskolen, videregående skole, kulturskolen og den kulturelle skolesekken. Jeg har også hatt kurs og foredrag om kunst og håndverk for lærere i ulike sammenhenger. For tiden er jeg fast ansatt som kunst- og håndverkslærer ved Åsheim Ungdomsskole. Som kunst- og håndverkslærer har jeg undervist i flere materialer og teknikker, men hatt hovedvekt på skulptur, tegning og samtidskunst / bilde. Jeg har også undervist i arkitekturhistorie og kunst- og kulturhistorie som egne fag i videregående skole og innflettet i undervisningen i ungdomsskolen.

Leave a Reply

Your email address will not be published.