Keramikkurs ved Statland skole

I forbindelse med kultutruka ved Statland skole skal Marit Øydegard holde keramikkurs. Prosjektet deles i to, hvor elevene i mars lager egene keramikkverk,som deretter monteres under kulturuka i april. “Jeg synes det er flott at skolen satser stort i kulturuka og gleder meg til å besøke skolen i mars og april”

 

Keramiske teknikker

Kurset tilpasses deltakernes behov og nivå. Fra grunnleggende kunnskap om valg av leire, bruk av Keramikkovn og brenning til avanserte teknikker og tilvirking av glasurer og rakubrenning.

Hvordan

Som mange andre liker også jeg å planlegge og forestille meg hvordan progresjonen og utfallet av et prosjekt skal bli. Det oppleves som en trygghet å projisere et indre bilde av hvordan alt og alle skal forholde seg, og hvordan en idé  blir til noe jeg allerede ser for meg. Det er mye positivt med denne trygge rammen, men å følge en slik plan rigid, vil aldri føre til noe kreativt eller nyskapende. Grunnen til dette er at vi i svært liten grad er i stand til å forestille oss noe som ennå ikke er. Å komme med nye ideer krever derfor at vi prøver oss frem praktisk og er åpne for uplanlagte hendelser og  åpenbaringer.

Å være åpen for det uforutsette i en kreativ prosess, er en fremgangsmåte som er gyldig hos både snekkeren, matematikeren og kunstneren. Alle kan tenke så mye de orker, men lyset dukker som regel opp når de begynner å skissere eller arbeider praktisk. Å være kreativ handler om å være åpen for nye impulser innenfra og utenfra under hele prosessen.

Jeg lager en ganske detaljert plan for keramikkverkstedet som er basert på tidligere erfaringer. Min styrke er likevel ikke at jeg gjort dette før og kan kopiere tidligere prosjekter, men at jeg er åpen for at prosessen kan endre retning og justeres etter hvert. Veien blir til mens vi går, og her er det elevene som er hovedpersonene.

Keramikkurs

Det er så lett å bare bruke øynene til å orientere oss, så glemmer vi å se hvordan ting egentlig ser ut. Dette gjelder når vi ser former i naturen, og menneskelagde objekter. Målet med oppgaven er å åpne øynene til elevene slik at de virkelig begynner å se hvordan ting ser ut. For eksempel ulike former på dørhåndtak, såler under skoa, stolbein eller ulike relieffer i veggoverflater.

Elevene undersøker og reflekterer over former og mønstre som alle omgir seg med hver dag, og lager arbeider i keramikk ut fra dette. I oppgaven får elevene lage hvert sitt arbeid som på slutten settes sammen til et større verk.

Materialer:

Dere ordner:

  • Sørger for at elevene har forklær eller frakker, eventuelt andre klesplagg som beskytter klærne. (Elevene bør ikke være redde for Ã¥ bli skitne mens de arbeider)

Jeg tar med:

  • Leire, begitning, glasur, modelleringspinner, hansker, støvmasker og annet nødvendig materiale til formingsprosessen