Norske Kunsthåndverkeres masterstipend 2011

Norske Kunsthåndverkere (NK) har tildelt Marit Øydegard masterstipend for 2011 til fremme av teoretiske studier innen kunsthåndverk, for oppgaven: Forskjellen mellom den kritiske virkelighet og sammenslåingstanken innen kunstfagene. I kriteriene for stipendet står det at formålet er å stimulere masterstudenter til å forske i kunsthåndverkets historie, teori og kritikk, både i fortid og samtid. Stipendet er på kr. 50.000,-  Det er  planlagt levering av masteroppgaven våren-2012.